Nowa ustawa o kredycie hipotecznym – co warto wiedzieć? – nowe prawo weszło w życie 22 lipca

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia kredytobiorcy to prawo do rezygnacji z podpisanej umowy, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, a także koniec z czekaniem w nieskończoność na decyzję kredytową.
Będzie można porównać warianty kredytu w przystępny sposób
Kredyty hipoteczne często oferowane są w różnych pakietach – dodatkowe produkty, np. karta kredytowa, obniżają marżę stanowiącą składnik oprocentowania lub prowizję. Ustawa zakazuje sprzedaży wiązanej, a więc bank nie będzie mógł zmusić nas do zakupu „dodatków” (z wyjątkiem bezpłatnego rachunku do spłaty lub zabezpieczenia zobowiązania). Dozwolona będzie nadal sprzedaż łączona, czyli cross selling. Starając się o kredyt, gdy spotkamy się z propozycją zakładającą cross selling, otrzymamy dwa formularze – dla samej hipoteki i z dodatkowymi produktami. W ten sposób łatwiej będzie samemu sprawdzić, czy rozbudowany pakiet daje jakieś dodatkowe korzyści.

Będzie można dowiedzieć się, ile zarabia pośrednik kredytowy

Jeśli poszukujemy kredytu, korzystając z usług pośrednika, już na początku spotkania będziemy musieli otrzymać szereg informacji. W pakiecie tym znajdzie się m.in. wskazanie, czy mamy do czynienia z tzw. powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego (czyli działającym na rzecz jednego lub kilku kredytodawców) oraz czy świadczy on także usługi doradztwa. Pośrednik lub agent powinien nas także poinformować o tym, jakie otrzymuje wynagrodzenie w związku z zawartymi z jego pomocą umowami kredytu. Jeśli nie będzie to możliwe na tym etapie współpracy, odpowiednie dane powinny zostać ujęte w formularzu informacyjnym.

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny nie będzie tylko i wyłącznie informacją. Parametry zaproponowane w takim dokumencie będą obowiązujące, jeśli w ciągu 14 dni złożymy wniosek. Jeśli bank w tym czasie wprowadzi nową promocję i korzystniejsze warunki, będziemy oczywiście mogli od nowa rozpocząć proces starania się o finansowanie. Jeśli natomiast cena pójdzie w górę, nowe stawki nie będą nas obowiązywać. Podobna „blokada” obowiązywać będzie na dalszym etapie procedury, już po otrzymaniu decyzji kredytowej. Ustawa daje nam 14 dni na podjęcie decyzji, a w tym czasie bank nie będzie mógł zmienić warunków. W tym czasie będziemy mogli także na spokojnie przeanalizować umowę kredytową (mamy prawo otrzymać wzór) i porównać to, co proponują nam różni kredytodawcy.

Maksymalnie 21 dni na decyzję kredytową banku

Ustawa o kredycie hipotecznym wprowadza sztywny termin wydania decyzji kredytowej – mamy ją otrzymać w 21. dniu po złożeniu wniosku. Bank będzie mógł przekazać nam ją wcześniej, ale i tak 14-dniowy czas do namysłu liczony będzie od ustawowego terminu. Jeśli decyzja będzie odmowna, powinniśmy się o tym dowiedzieć natychmiast. Odmowę trzeba będzie uzasadnić, jeśli wynika ona z informacji zbieranych w bazach danych (np. Biurze Informacji Kredytowej). Kredytodawca będzie miał wówczas obowiązek bezpłatnie wskazać, jaki był wynik sprawdzenia w bazie danych i o który zasób chodzi.

Możliwość rezygnacji z już podpisanej umowy kredytowej

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to jedna z najpoważniejszych decyzji finansowych. W nowym prawie przewidziano czas na „ochłonięcie” po podpisaniu umowy. Kredytodawca lub pośrednik będzie musiał przekazać nam wzór odstąpienia od umowy. Na odstąpienie będziemy mieli 14 dni od zawarcia umowy, wystarczające jest wysłanie w tym terminie przesyłki poleconej lub złożenie dokumentu w banku lub u pośrednika lub agenta. Jedynym kosztem ponoszonym przez klienta są odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty (nie później niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia). Kredytodawca może żądać tylko wyrównania bezzwrotnych kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej.

Spłata kredytu bez dodatkowych opłat (po 3 latach)

Zasady wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu hipotecznego banki ustalają dziś samodzielnie. Większość pobiera opłaty przez pierwszych kilka lat od podpisania umowy, zwłaszcza jeśli decydujemy się pozbyć całego lub znacznej części długu.Od 22 lipca tę kwestię regulować będzie ustawa. W przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową po trzech latach spłaty nie będzie można już pobierać opłat. Rekompensatę za wcześniejszą spłatę będzie można zastrzec tylko w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie będzie mogła być wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty i nie będzie mogła przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty.

Dla kredytów ze stałą stopą procentową, opłata za wcześniejszą spłatę będzie mogła być pobierana w całym okresie, w którym obowiązuje sztywne oprocentowanie.

Komentarze zostały zablokowane.